Matematika za osnovce

Skupovi

 • Скуп је одређен ако се знају сви елементи које он садржи.
 • Скуп без елемената је празан скуп.
 • Постоји само један празан скуп
 • Ако је сваки елемент скупа А такође и елемент скупа B, онда је скуп A подскуп скупа B
  A ⊆ B
 • Два скупа су једнака ако се састоје од истих елемената.
 • За два скупа A и B важи:
  Ако је
   A ⊆ и  A, онда су они једнаки: A = B
 • Непотребно (сувишно) је набрајати више пута исте елементе.
 • Унија два скупа A и B је скуп који се састоји од свих елемената који припадају скупу А или скупу B.
 • Унија два скупа је комутативна операција.
 • Пресек скупова A и B је скуп свих елемената који припадају скупу A и скупу B.
 • Пресек два скупа је комутативна операција
 • Ако је ∩ B = ∅, за скупове A и B кажемо да су дисјунктни (раздвојени)

Skupovi 2

Unija 4

Presek 3

Razlika 6.png.1347549360988

Apsolutna vrednost

apsolutna-vrijednost

Krug

d0bed0b4d0bdd0bed181-d0b4d0b2d0b5-d0bad180d183d0b6d0bdd0b8d186d0b5-1d0bed0b4d0bdd0bed181-d0b4d0b2d0b5-d0bad180d183d0b6d0bdd0b8d186d0b5-2d0bed0b4d0bdd0bed181-d0b4d0b2d0b5-d0bad180d183d0b6d0bdd0b8d186d0b5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne racunarske operacije

razlomci

Dekadne jedinice

Nazivi dekadnih brojeva

Rimski brojevi

Rimski brojevi

Tablica mnozenja

Tablica mnozenja 1

Deljivost brojeva

 • Број је дељив са 10, 100, 1000, … ако су му једна, две, три, … последње цифре нуле.
 • Број је дељив са 2, 4, 8, … ако су му последње 1, 2, 3, … цифре дељиве датим бројем.
 • Број је дељив са 5, 25, 125, … ако су му последње 1, 2, 3, … цифре дељиве датим бројем.
 • Број је дељив са 3 и 9 ако му је збир цифара дељив датим бројем.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s